مذاکره کاریزماتیک، سبکی در مذاکره است که واقعیت برد-باخت را در دنیای کسب‌وکار به رسمیت می‌شناسد. مهارت‌های مذاکره کننده حرفه ای که در آموزش‌ اصول و فنون مذاکره این بخش ارائه می‌شوند بر پایه الگوهای کاربردی در بازار بومی به معرفی اصول مذاکره و تکنیک‌های مربوط به هر اصل است. جهت موفقیت در مذاکره کاریزماتیک می‌توانید سری فیلم آموزش مذاکره به سبک چرچیل ترین ایرانی را به همراه زبان بدن مذاکره ببینید.

استراتژی مذاکره کاریزماتیک و اصل 16 مذاکره + فیلم

 استراتژی مذاکره کاریزماتیک : گاز زدن به جای بلعیدن ویژگی برجسته استراتژی مذاکره کاریزماتیک که افراد کاریزماتیک اجرا می‌کنند این است که به سادگی واکنش مثبت را به دست می‌آورند.…

0 دیدگاه

15 اصل مقدماتی از اصول مذاکره کاریزماتیک + مثال سناریو + فیلم

اصول مذاکره کاریزماتیک در ویدیوهای سری فیلم مذاکره کننده کاریزماتیک به اهمیت رعایت ارزش‌هایی که برای خودتان برگزیده‌اید و محوریت ارزش‌هایتان در ایجاد تلقی کاریزما در دیگران تاکید کردیم و…

1 دیدگاه

ویدیوهای مذاکره کننده کاریزماتیک و کاریزمای فردی

مذاکره کننده کاریزماتیک چه ویژگی ‌هایی باید داشته باشد؟ در این مطلب گزیده ویدیوهای مذاکره کننده کاریزماتیک را از کارگاه پرورش شخصیت کاریزماتیک آورده‌ایم. فایل صوتی این جلسه نیز در…

1 دیدگاه