مـستر کاریزما
نخستین مرجع تخصصی پرورش شخصیت کاریزماتیک

مشتریان مـستر کاریزما

جدیدترین مقالات

مستر کاریزما

تعریفی که ما در مستر کاریزما از فرهمندی یا همان کاریزما داریم به مجموعه‌ای از صفات شخصیتی و ترکیبی از جذبه و جاذبه همزمان در رفتار رهبران کاریزماتیک اشاره می‌کند. شخصیت کاریزماتیک مانند آهن‌ربایی است که دیگران را به حضور خود جذب می‌کند و در عین حال احترام و تحسین آنها را به دست می‌آورد.

به باور ما مهم‌ترین دلیل ضرورت پرورش شخصیت کاریزماتیک، تصمیماتی است که از لحاظ زمانی حساس هستند، و باید به سرعت اتخاذ شوند و حرکت فردی یا سازمانی را در مسیری خاص تضمین می‌کنند. در چنین شرایطی، نفوذ معنوی فرد یا مدیر در دیگران با همان « کاریزمای فردی » تعیین کننده است. تاریخ زندگی هر کدام از ما در محیط کسب و کار مملو از نمونه‌هایی از افرادی است که از تحولات پیرامون خود بازمانده‌اند، منحصراً از آن رو که نتوانستند از نفوذ کلام و کسب مشارکت برای ایجاد تحرک در پیکر مخاطبین یا پرسنل خود بهره‌برند.

رهبری کاریزماتیک

بسیاری از کسب‌وکارهایی که از شوک‌های اقتصادی جان سالم به در بردند، رهبرانی کاریزماتیک دارند که از سبک‌های شخصیتی بسیار پر نفوذ و انگیزشی بهره می‌گیرند. زمانی که تصمیمی اضطراری اتخاذ می‌شود، زمانی که نگرش قاطع در دست مدیر ارشد سازمان است، و در شرایطی که نیاز به وابستگی متقابل میان تصمیمات متعدد نیاز است، «کاریزمای رهبر» حکم مرگ و زندگی سازمان را دارد.

موسسه آرمان تحول مدیریت در سایت مستر کاریزما مجموعه‌ای از آموزش‌های تخصصی جهت پرورش شخصیت رهبری کاریزماتیک در زندگی اجتماعی و کسب و کار با فرمت‌هایی ویدیویی، صوتی، مقالات و کوچینگ ارائه می‌کند. مخاطبین خدمات موسسه آرمان تحول مدیریت، رهبران سازمانی و مدیران و کارآفرینانی هستند که با هدف کاهش تعارضات سازمانی، عدم قطعیت و سردرگمی پرسنل، قصد دارند مشارکت بیشتری از نیروی انسانی کسب کنند و بازده سرمایه انسانی را افزایش دهند.

مستر کاریزما یا میس کاریزما استعاره‌ای است برای نامیدن مدیرانی که فراتر از کلیشه‌های ارباب-رعیتی و تئوری‌های نظری، به پرورش ویژگی‌های کاربردی شخصیت رهبری می‌پردازند. مهارت رهبری ذهن پرسنل و مشتری، توانمندی مهندسی ذهن کاریزماتیک و خودانگیختگی، به همراه بسیاری نکات کاربردی، اجرایی و عملیاتی دیگر از دستاوردهای سایت مستر کاریزما برای شماست.