موسسه آرمان تحول مدیریت
نخستین مرجع تخصصی پرورش شخصیت کاریزماتیک

موسسه آرمان تحول مدیریت در سایت مستر کاریزما مجموعه‌ای از آموزش‌های تخصصی جهت پرورش شخصیت رهبری کاریزماتیک در زندگی اجتماعی و کسب و کار به صورت ویدیویی، صوتی، مقالات و کوچینگ ارائه می‌کند. 

کاریزما به مجموعه‌ای از صفات شخصیتی و ترکیبی از جذبه و جاذبه همزمان در رفتار رهبران کاریزماتیک اشاره می‌کند. شخصیت کاریزماتیک مانند آهن‌ربایی است که دیگران را به حضور خود جذب می‌کند و در عین حال احترام و تحسین آنها را به دست می‌آورد

مخاطبین خدمات موسسه آرمان تحول مدیریت، رهبران سازمانی و مدیران و کارآفرینانی هستند که با هدف کاهش تعارضات سازمانی، عدم قطعیت و سردرگمی پرسنل، قصد دارند مشارکت بیشتری از نیروی انسانی کسب کنند و بازده سرمایه انسانی را افزایش دهند.

مستر کاریزما یا میس کاریزما استعاره‌ای است برای نامیدن مدیرانی که فراتر از کلیشه‌های ارباب-رعیتی و تئوری‌های نظری، به پرورش ویژگی‌های کاربردی شخصیت رهبری می‌پردازند. مهارت رهبری ذهن پرسنل و مشتری، توانمندی مهندسی ذهن کاریزماتیک و خودانگیختگی، به همراه بسیاری نکات کاربردی، اجرایی و عملیاتی دیگر از دستاوردهای سایت مستر کاریزما برای شماست.