پدیده « ارتباط کاریزماتیک » برای « شخصیت کاریزماتیک » چیست؟

کیفیت « ارتباط کاریزماتیک » در رفتار رهبران چگونه است؟ مَکس وِبِر، جامعه شناس آلمانی در قرن گذشته اصطلاح کاریزما را برای توصیف رهبرانی که از ویژگی خاص و غیر…

0 دیدگاه
روانشناسی شخصیت کاریزماتیک چگونه است؟ مقاله + فیلم
شخصیت کاریزماتیک

روانشناسی شخصیت کاریزماتیک چگونه است؟ مقاله + فیلم

روانشناسی شخصیت کاریزماتیک بر مبنای کدام پژوهش‌های معتبر است؟ در این مقاله با هدف افزایش کاریزمای فردی و رهبری به روانشناسی شخصیت کاریزماتیک با استفاده از مدل پنج عاملی شخصیت…

0 دیدگاه
دانلود کتابچه تمرین پرورش زبان بدن کاریزما در ارتباط کاریزماتیک
زبان بدن کاریزما

دانلود کتابچه تمرین پرورش زبان بدن کاریزما در ارتباط کاریزماتیک

چگونه زبان بدن کاریزما را بیاموزیم؟ پیش از هر مطلبی، مبحث زبان بدن کاریزما را با سه تمرین و تست خودشناسی در مورد زبان بدن خودتان آغاز می‌کنیم. در ادامه…

3 دیدگاه