رهبر کاریزماتیک در کسب‌وکار کیست و چگونه کاریزماتیک شویم؟ + فیلم

رهبر کاریزماتیک در کسب و کار یعنی چه و چگونه کاریزماتیک شویم؟

چرا رهبر کاریزماتیک را بررسی می‌کنیم؟ کاریزما از ویژگی‌های بنیادی رهبری نیروی کار در بازار و روابط اجتماعی است. در مورد رهبری  کاریزماتیک مطالب بسیاری گفته شده و به رشته تحریر درآمده است. اما تاکنون نسخه‌های قابل اجرای فراوانی جهت پرورش این ویژگی‌ها در شخصیت ارائه نگردیده است. در این مقاله در سایت مستر کاریزما تا حدی از اسرار کاریزما پرده‌برداری کرده و راهکارهایی اجرای جهت پرورش این ویژگی‌ها ارائه می‌کنیم.

جهت بهره‌برداری حداکثری از این مطالب، پس از تماشای ویدیوها تمرین‌های آن را انجام دهید. چنانچه مهارت رهبری و اثرگذاری بر دیگران از ویژگی‌هایی است که دوست دارید در خود پرورش دهید می‌توانید ویدیوی زبان بدن را نیز از فروشگاه سایت دانلود کنید و به نحوه صحیح مخابره پیام قدرت و اعتماد به نفس از طریق بیان غیرکلامی مسلط گردید.

فهرست مطالب

1. کاریزما چیست؟

2. رهبری کاریزماتیک

3. کاریزما در کسب‌وکار و روابط اجتماعی

4. تناقض رازآلود

5. ویژگی‌های رهبر کاریزماتیک در کسب و کار

6. تفاوت مدیر و رهبر کاریزماتیک در کسب و کار

7. اصل هدفمندی در پرورش رهبری کاریزماتیک

8. پنهان کردن ترس

9. قربانی نباشید

10. تکنیک های افزایش کاریزما

11. توضیحاتی درباره تمرین مقدماتی افزایش کاریزما

12. زبان بدن کاریزماتیک

13. حفظ کاریزمای ذاتی

14. جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

کاریزما چیست؟

کاریزما جذبه و جاذبه حضور افراد است که ما را به وجد می‌آورد. کاریزما از درون شخصیت افراد سرچشمه می‌گیرد. مجموعه‌ای از ویژگی‌های درونی مانند اعتماد به نفس، هدفمندی، آرامش همراه با انرژی زیاد به کاراکتر افراد خاصیت خاصی می‌دهد. بیشتر افراد فاقد ویژگی‌های نام برده هستند و آن را می‌خواهند. برخی، کاریزما را خاص بودن تعریف کرده‌اند. ما در مستر کاریزما با دیدگاه کاربردی و با هدف قابل دسترس نمودن کیفیت شخصیت کاریزماتیک، آن را وجود همزمان جذبه و جاذبه در شخصیت فرد تعریف می‌کنیم.

کاریزما یعنی: جذبه + جاذبه ؛ به عبارت دیگر ایجاد خوف و رجا به صورت همزمان در دیگران

فردی که از کاریزما برخوردار است را کاریزماتیک می‌نامند. به نظر می‌رسد درباره افراد کاریزماتیک چیزی فراتر از آنچه به چشم می‌خورد وجود دارد. آنها می‌توانند تنها با تغییر حالت نگاه کردن خود در دیگران تأثیر مطلوبی ایجاد کنند. کلامشان دارای نفوذ است و سحرآمیزند. شخص کاریزماتیک از توان اغوا و ترغیب گروه کثیری از مخاطبین خود برخوردارد است. آنها می‌توانند بدون غرق شدن در احساسات خود، عواطف دیگران را تحت تأثیر قرار دهند. به همین دلیل «کاریزما» در فروش، کسب‌وکار و رهبری اهمیت می‌یابد.

کاریزما در چشم بیننده وجود دارد.

گرچه کیفیت شخصیت کاریزماتیک از ویژگی‌های درونی منشا می‌پذیرد اما در جلوه بیرونی شخصیت ظاهر می‌گردد. یعنی کاریزما در چشم بیننده وجود دارد. در واقع بدون وجود ارتباط با دیگران، کاریزمایی هم وجود ندارد. زیرا بدون ارتباط با مخاطبین موضوعی برای جذب کردن و جاذب بودن وجود ندارد. اگر می‌گوییم فرد کاریزماتیک فراتر از واقعیت روزمره و برتر از دیگران است به این دلیل است که اینگونه به نظر می‌رسند و برای به نظر رسیدن باید ناظری وجود داشته باشند. بنابراین کاریزما قطعا در چارچوب ارتباط میان فردی و یا ارتباط با گروه معنا می‌یابد.

رهبر کاریزماتیک 

هزاران سال پیش مردم به خدایان بیشمار و موجودات اساطیری اعتقاد داشتند. اگر فردی قابلیت‌های غیرعادی از خود نشان می‌داد در چشم مردم دوران باستان، برگزیده خدایان شمرده می‌شد. در این حالت جمعیتی به دنبال او به راه می‌افتادند و از قدرت قابل توجهی برخوردار می‌گردید. یونانیان باستان این کیفیت را کاریزما می‌نامیدند. اما در گذر هزاران سال این کلمه معنایی منطقی یافت. مخصوصا هنگامی که شایستگی و قابلیت به ویژگی‌های رهبری در دوران زندگی مدرن تبدیل گردیدند.

ماکس وِبِر، جامعه‌شناس آلمانی اوایل قرن بیستم متوجه شد مردم در جوامع مدرن همچنان به دنبال افرادی با ویژگی‌هایی خاص هستند. به نظر وبر، تعریف فرد کاریزماتیک در دوران مدرن، شخصی است که کیفیت غیرمعمولی در شخصیت خود دارد. گویی برگزیده شده است. رهبران اوایل قرن بیستم تصویری از جامعه ایده‌ال دوران مدرن ترسیم می‌کردند و پیروان خود را با موفقیت به سوی آن رهنمون می‌شدند. از دیدگاه وبر به نظر می‌‌رسید جمعیت در برابر این رهبران مسخ می‌شوند. حضور این افراد برای پیروانشان خلسه آور بود.

از مجموعه مقالات ماکس وبر درباره جامعه‌شناسی این گونه برمی‌آید که کاریزما دربردارنده مفهوم «غیر معمول» و «فراتر از رایج» است. به اعتقاد او قدرت رهبری کاریزماتیک از اعتقاد پیروان به ویژگی‌های غیر رایج رهبرشان ناشی می‌گردد. هبران بازار در دورانی که همه از مشکلات اقتصادی ناله و شکایت دارند به پیروزی و غلبه بر مشکلات ایمان دارند. آنها بدون تلاش برای کسب تایید دیگران به باورهای خود عمل می‌نمایند. همین رفتار موجب می‌گردد که همه را تحت تأثیر قرار می‌دهند و  تحسین همکاران، زیردستان، دوستان و اطرافیان را به دست می‌آورند.

گرچه کیفیت کاریزما از ویژگی‌های درونی منشا می‌پذیرد اما در جلوه بیرونی شخصیت ظاهر می‌گردد. یعنی کاریزما در چشم بیننده وجود دارد.

کاریزما در کسب‌کار و روابط اجتماعی

امروزه در محیط کسب‌وکار و تجارت و در روابط اجتماعی، به افرادی کاریزماتیک می‌گوییم که می‌توانند توجه گروه را به خود و به سوی هدفی که ترسیم می‌کنند معطوف کنند. آنچه این افراد را متمایز و برجسته می‌سازد این است که گویا هیچ تلاشی برای جلب نظر و ترغیب دیگران انجام می‌دهند. گویا همه چیز خودبه‌خود روی می‌دهد. این مسئله همچنان وجه اسرارآمیز و ماورایی کاریزماست. رهبران کاریزماتیک در دنیای کسب‌وکار و تجارت آنچنان به استفاده از «زبان» تسلط دارند که به سادگی می‌توانند هدف را برای «همه» ترسیم کنند.

پکیج دوره آموزش کاریزما و شخصیت رهبری کاریزماتیک را از اینجا ببینید

در دنیای منطقی و مادی ما، هر کیفیت غیرقابل توضیحی برای مردم معنایی ماورایی می‌یابد. مردم در جامعه مدرن به صورت ناخودآگاه و تحت تأثیر قوای غریزی و فطری به دنبال افرادی به راه می‌افتند که تجربه‌ای معنوی برایشان فراهم آورد. هر تاجر و کارآفرینی که بتواند هدفی را برای زیردستان و کارمندان و دوستانش باورپذیر کند از سطحی از کاریزما برخوردار می‌گردد. افزایش میزان کاریزمای فردی به افزایش توان رهبری و نفوذ در قلب‌ها و ذهن اطرافیانتان می‌انجامد.

دو نوع از کاریزما بیشتر از انواع دیگر آن قابل شناسایی است. یکی کاریزمای ناشی از قدرت رسمی و دیگری کاریزمای فردی.

اگر دوست دارید که شما هم فردی کاریزماتیک باشید هرگز نباید از ویژگی‌های درونی شخصیت خود غافل گردید. با هدف برخورداری از نیروی راهبری همکاران و زیردستان و دوستان خود می‌بایست تمرین‌های ذهنی و درونی مشخصی را انجام دهید. بر مهارت‌های ارتباطی مسلط گردید و رفتار معینی را رعایت کنید. مستر کاریزما در این ویدئو و فایل پاورپوینت آن برخی از سرفصل‌های لازم جهت پرورش مهارت رهبری کاریزماتیک را به همراه تمرین‌هایی برایتان فراهم کرده‌ است.

جمع ضدین؛ تناقض رازآلود کاریزما

تناقض اسرارآمیزی در قلب مفهوم کاریزما وجود دارد. رهبر کاریزماتیک ممکن است به طور همزمان هم از اشراف باشد و هم از طبقه کارگر مانند مائو رهبر انقلاب چین. ممکن است هم مهربان باشد و هم بی‌رحم مانند پتر کبیر در روسیه. هم هیجان انگیز باشد و هم سرد و بی‌روح مانند شارل دوگل در فرانسه. هم صمیمی باشد و هم غریبه مانند زیگموند فروید روانکاو. به این دلیل که بیشتر افراد به سادگی قابل تحلیل و پیش‌بینی هستند این تناقض در روحیه و شخصیت فرد کاریزماتیک او را غیرقابل تحلیل و رازآلود می‌سازد.

برخلاف مردم عادی که تنها یک وجه بارز شخصیت دارند به نظر می‌رسد شخصیت کاریزماتیک از هر دو روی سکه برخوردار است. جمع دو موضوع متضاد در شخصیت وی وجود دارد. ما براساس ویژگی‌های تخصصی رهبری نیروی کار و نیز مشاهده بارزترین خصوصیات افراد کاریزماتیک در سطح جامعه کاریزما را به معنی برخورداری همزمان از خاصیت «خوف و رجا» تعریف می‌کنیم. ایجاد ترس و امیدواری همزمان به معنی خوف داشتن از غضب و امیدواری به شفقت مدیری است که به رهبری اطرافیان خود می‌پردازد.

جمع دو موضوع متضاد در رهبر کاریزماتیک او را غیرقابل شبیه‌سازی و کپی کردن می‌کند. همچنین درک نیروی حضور وی را پیچیده و سخت می‌نماید. به همین دلیل وی را اسرارآمیز، مرموز، ناشناخته و دست‌نایافتنی نشان می‌دهد. مردم آنچه را دست نیافتنی می‌دانند بیشتر می‌خواهند. کافی است نیروی خوف و رجا را با پیش‌بینی‌های غیرطبیعی و دقیق از شرایط اقتصادی و تجاری همراه کنید تا پرسنل و اطرافیان به توانمندی خارق‌العاده شما ایمان بیاورند. همیشه نتایج مورد نظرتان را مقتدرانه و آمرانه پیش‌بینی کنید. در گذر زمان به آرامی اطرافیانتان به این باور می‌رسند که آنچه شما می‌گویید حتما محقق خواهد شد.

مقاله فروشنده کاریزماتیک با روش فروش با سوال را اینجا ببینید

ویژگی‌های رهبر کاریزماتیک در کسب و کار

رهبران کاریزماتیک می‌توانند جمعیتی از مردم را شیفته خود نمایند و راهبری کنند. خواستنی بودن ویژگی‌های افرد کاریزماتیک آنان را متمایز و جذاب می‌سازد. این خاص بودن ممکن است از ویژگی‌هایی مانند باور به خود و یا  سرسختی همراه با آرامش در برابر مشکلات ایجاد گردد. چهره این افراد همواره سرشاز از انرژی، تمایل و هوشیاری است. بسیاری از مواقع افراد کاریزماتیک خودشان هم نمی‌توانند شخصیت‌شان را برای دیگران تشریح کنند و این موضوع به اسرارآمیز بودن آن‌ها می‌افزاید.

«پیروی» یکی از گرایش‌های ذاتی انسان است. ما با طیب خاطر از رهبری کاریزماتیک پیروی می‌کنیم زیرا از هدایت شدن لذت می‌بریم. مخصوصا اگر ما را به سمت هدفی متعالی مانند شکوفایی، امنیت اقتصادی و هر آنچه خود از رسیدن به آن بازمانده‌ایم رهنمون گردند. پیروان رهبر و یا مدیر کاریزماتیک در محیط کسب‌وکار و یا تعاملات اجتماعی آنچنان به او وابسته می‌شوند که خود را وقف هدفی که او تبلیغ می‌کند می‌نمایند. تنها به این دلیل که تایید وی را به‌دست آورند. هر چه باشد ریشه کلمه کاریزما از معنویت گرفته شده است.

اکثر افراد به سادگی برای به دست آوردن منافعی از مواضع خود کوتاه می‌آیند. اما رهبران همه نوع سختی و مشکلات را در مسیر اهدافشان تحمل می‌کنند و از عواقب آن نمی‌هراسند. آنها به ارزش‌هایی که از آن دفاع می‌کنند وفادارند. وفاداری به ارزش‌ها خاصیتی است کمیاب و به مرور زمان فرد را خاص و منحصر به فرد می‌کند. وسوسه‌ناپذیری در برابر امیال مادی و تحریک ناپذیری به اقدامات تکانشی بر معنویت نقش رهبر می‌افزاید. قلق کار در این است که نشان دهید به سادگی به ارزش‌های خود وفادارید.

بازگشت به فهرست

تفاوت مدیر و رهبر کاریزماتیک در کسب و کار

مدیری که می‌پندارد بدون برخورداری از کاریزما در ارتباط با پرسنل، مشتریان و بازار می‌تواند به کیفیت رهبری دست یابد راه به خطا رفته است. مهم‌ترین و برجسته‌ترین تفاوت نقش‌های مدیریت و رهبری در اشتیاق افراد به دنباله‌روی از آنهاست است. هنگامی‌که دیگران به دور شما گردآیند و بدون در نظر آوردن منافع مالی از شما پیروی کنند از مرتبه مدیریت به رهبری رسیده‌اید. در غیر این صورت در همان مرتبه برنامه‌ریزی، سازماندهی و کنترل به پشتوانه مقام سازمانی‌تان باقی می‌مانید.

مدیران از طریق نظام حقوق و دستمزد بر زیردستان و کارمندان خود تسلط می‌یابند. اما رهبر بر دل‌ها نفوذ می‌کند و حس تابعیت را در دیگران برمی‌انگیزد. کافی است برای مدتی نتوانید حقوق و دستمزد کارمندانتان را بپردازید. آنگاه خواهید دید به سادگی شما را ترک می‌کنند. افرادی که تا دیروز از شما حرف شنوی داشتند به اصلاح دیگر تره هم برایتان خرد نمی‌کنند! اما جنس ارتباط رهبر با گروهش از نوع دیگری است. جذابیت رهبران در محیط کسب‌وکار از آن روست که ما را به آرزوها و اهدافمان می‌رسانند و در کنارشان احساس امنیت می‌کنیم. 

خوف و رجا در شخصیت رهبر کاریزماتیک برای اطرافیانش از این رو معنا می‌یابد که از طرد شدن توسط او می‌ترسند و به عطوفت و مهربانی وی امیدوارند. در اینجا نوع رابطه پیروان با رهبرشان از ارتباط پرسنل با مدیران متفاوت است. نظام جریمه و پاداش دنیای کارمندی در نهایت به رابطه مالی کارمند و مدیر ختم می‌گردد. زمانی که احساس کنیم کارکردن برای این کارفرما به زحمتش نمی‌ارزد سریعا به فکر کار جدید خواهیم بود. درحالی‌که به دلیل احساس امنیت، قابلیت اتکا و حس خوبی که درباره خودمان در حضور رهبر کاریزماتیک کسب و کار احساس می‌کنیم مسئله مالی اولویت ثانویه می‌یابد.

رهبر در محیط کسب‌وکار فردی نیست که به ما حقوق می‌دهد بلکه روزنه امیدی است که مشکلاتمان را برطرف می‌سازد.

اصل هدفمندی در پرورش رهبری کاریزماتیک 

گام نخست در پرورش مهارت رهبری کاریزماتیک این است که با کلام و رفتارتان به مردم بقبولانید برنامه و هدف مشخصی برای خود دارید و دقیقا می‌دانید به کدام سمت حرکت می‌کنید. در این صورت به صورت غریزی به دنبال‌تان به حرکت درمی‌آیند. چندان مهم نیست که چه هدفی را دنبال می‌کنید. تا زمانی‌که نشان می‌دهید حاضر نیستید از ایده‌آل، هدف و یا ماموریت خود دست بردارید، مردم گمان می‌برند اعتماد به نفس شما از جنسی است که همه جا یافت نمی‌شود. گویی با منبع نادیدنی از انرژی هستی در تماسید.

هدفمندی در زمان‌های سختی و افزایش مشکلات، جاذبه‌ای دوچندان می‌یابد. بیشتر مردم از انجام اقدامات قاطعانه عاجزند. حتی اگر اقدام قاطع تنها چیزی باشد که برای رهایی از مشکلات به آن نیاز دارند! در چنین شرایطی فرد مصمم و متکی به نفسی مانند شما مرکز و کانون توجه دیگران قرار می‌گیرد. مردم تنها به دلیل پشتکار و شخصیت استوار شما به دنبال‌تان به راه می‌افتند. در محیط تجاری هنگام بروز دوره‌های رکود و افول بازار این خاصیت جهت حفظ روحیه کارمندانتان بسیار ضروری است.

رهبر با ارزش هاي خودش زندگی می کند. نگاهش به دیگر افراد دوخته نیست. از ثبات عاطفی برخوردار است و قاطعانه تصمیم گیري می‌کند.

رهبری بدون هدفمندی محقق نمی‌گردد. زیرا هدایت و راهنمایی بدون مقصد مشخصی اصولا مقدور نمی‌شود. فردی که می‌خواهد در گروه دوستان و اطرافیان و یا در محیط بازار به عنوان مرشد و راهبر شناخته گردد می‌بایست هدفی مناسب برای خود انتخاب کند و هدفمندی خود را با زبانی شیوا به دیگران مخابره نماید. اگر رهبر کاریزماتیک نتواند از مهارت‌های کلامی بهره‌بگیرد مانند آن است که اصلا هدفی ندارد! زیرا دیگران هدفمندی او را درک نخواهند کرد. مهم‌ترین مهارت‌های کلامی برخورداری از فن بیان و دایره واژگان گسترده است. یعنی باید بتواند خوب حرف بزند.

رهبری کاریزماتیک یعنی کاریزما + هدفمندی

ترس خود را پنهان کنید

اعتماد به نفس از مهم‌ترین ویژگی‌های فرد کاریزماتیک است. اما اعتماد به نفس چیست؟ اعتماد به نفس در واقع فقدان تزلزل است. ممکن است فردی واقعا از اعتماد به نفس بالایی برخوردار نباشد اما تا هنگامی‌که تزلزل نشان ندهد از دید دیگران اعتماد به نفس دارد. پیش شرط برخورداری از اعتماد به نفس، تسلط بر خود است. تحریک ناپذیري، خودداري از واکنش سریع و وسوسه ناپذیری در برابر امیال مادی هم بسیار مهم است زیرا تعهد به ارزش‌ها را به نمایش می‌گذارد. تقدم ارزش‌ها از مهمترین مسائل است و یکپارچگی شخصیت فرد را نشان میدهد.

گرچه در ابتدا ممکن است به تعداد کافی پیروان قابل اعتمادی نداشته باشید اما می‌بایست در گذر زمان نشان دهید که آشکارا به جنگ شرایط سخت رفته‌اید و بدون هیچ تزلزلی با اعتماد به نفس و قاطعیت در برابر سختی‌ها و مشکلات می‌ایستید. اگر نشان دهید که غلبه بر مشکلات هدفی است که به سادگی از آن دست نخواهید کشید دلگرمی فراوانی در میان پرسنل و اطرافیان خود ایجاد می‌کنید. آنها به این دلیل که این حس قابل اتکا بودن را جای دیگری دریافت نمی‌کنند، در کنارتان خواهند ماند.

واقعا چگونه می‌توان بدون تزلزل به جنگ مشکلات رفت؟ آیا افراد کاریزمایک هرگز دچار نگرانی و وسوسه بازگشت از اهداف خود نمی‌شوند؟ کلید رهبری کاریزماتیک این است که ترس و تزلزل خود را در درونتان نگه‌دارید و آن را به کسی نشان ندهید! شخصیت قربانی، شناختی است که بسیاری از افراد از خود و شرایطشان دارند. آنها می‌پندارند قربانی وضعیت اقتصادی و شرایط جامعه هستند. اگر شما هم عادت دارید مدام از زندگی خود شکایت کنید و به مظلوم‌نمایی بپردازید بدانید هرگز نزد دیگران کاریزما و جاذبه نخواهید یافت.

محصول ویدیویی فیلم آموزش زبان بدن مذاکره را اینجا ببینید

اجتناب از بازی کردن نقش قربانی در زندگی

پیش از آنکه بتوانید شجاعت خود را به نمایش گزارید بهتر است بیاموزید ترس و ناامیدی‌تان را پنهان کنید. در زمانی که همه بازار در شوک و بهت و حیرت فرو رفته است و ناامیدی فراگیر گشته است می‌بایست ترس و نگرانی خود را در درونتان نگاه دارید. چهره‌ای مصمم به خود گیرید. استفاده هوشمندانه از سکوت و عدم واکنش ناگهانی به محیط و ماجراهای آن شما را از خیل جمعیت سرگردان در طوفان حوادث متمایز می‌سازد. به جای آنکه مانند دیگران خود را زار و درمانده نشان دهید بهتر است نفسی عمیق بکشید و جمله‌ای قصار بر زبان آورید!

شعار مستر کاریزما mr karizma این است: هر چه هستی باش اما قربانی نباش!

بازگشت به فهرست

تکنیک های افزایش کاریزما

گفتیم که کاریزما کیفیتی است که شخصیت افراد را جذاب و الهام بخش می‌سازد و به‌نظر میرسد تنها برخی افراد از آن برخوردارند. اهمیت کاریزما در اثرگذاري بر دیگران در تعاملات تجاري و اجتماعی و رهبري موقعیت است. در این ویدئو با بررسی برخی ویژگیهاي شخصیت کاریزماتیک به اجرای تمرین مقدماتی افزایش کاریزما میپردازیم.

در ویدیوهای کاریزما و رهبری این مقاله ویژگی‌هاي سازنده شخصیت کاریزماتیک را اینچنین می‌شمردیم: اعتماد به نفس، تسلط بر خود، اقتدار، خودمحوري، بازي نکردن نقش قربانی، خونسردي، اجتناب از عذرخواهی بیمورد، رعایت استاندارد بالا، قلمروخواهی، تقدم ارزشها

قطعا نمایش جنبه هاي منفی ویژگی هاي نام برده مورد نظر ما نیست مثلا هنگامی‌که می‌گوییم با اقتدار عمل کنید منظورمان زورگویی و قلدري نیست بلکه منش و مرام درخور توجهی که مخاطب را تحت تاثیر قراردهد نیاز داریم.

برخی ویدیوهای مربوط به این درس را اینجا ببینید

در ویدیوی برنامه پرورش کاریزما و رهبری گفتیم که می‌بایست فهرستی از 5 کیفیتی که میخواهید در خود پرورش دهید بنویسید و سه‌تاي آن را که همین امروز می‌توانید کار را بر آن شروع کنید انتخاب کنید. مثلا اگر حفظ خونسردي را انتخاب کردید می‌بایست این مراحل را انجام دهید:

پیش از هر واکنشی نفس عمیق بکشید

لبخند بزنید و از کوره در نروید (همانجا در کوره بمانید!)

ظاهرتان را حفظ کنید

پیش از هر واکنشی تا شماره سه در دلتان بشمارید!

 

توضیحاتی درباره تمرین مقدماتی افزایش کاریزما

یکی از دلایلی که موجب می‌شود کیفیت خوف و رجا یعنی ترس و امیدواريِ همزمان نسبت به فرد کاریزماتیک در دیگران به وجود بیاید این است که او بی‌احترامی را نمی‌پذیرد. فرد کاریزماتیک با همه خوش رفتار است اما اینگونه نشان می‌دهد که من می‌توانم در عین حال خطرناك هم باشم. بنابراین هرگز بی‌احترامی را نپذیرید اما داد و بیداد هم به راه نیندازید. می‌بایست با حفظ خونسردي نفسی عمیق بکشید و اعلام کنید که من این موضوع را نمی‌پذیرم.

فایل‌های صوتی مربوط به این مقاله را اینجا بشنوید

زبان بدن کاریزماتیک

استفاده هوشمندانه از زبان بدن در افزایش کاریزمای فردی بسیار مهم است. در مورد زبان بدن در این ویدیو توضیحاتی ارائه داده‌ام. قلمرو خواهی کیفیت مهم دیگري براي افزایش کاریزماست. فرد کاریزماتیک در تلاش براي نمایش تسلط و مالکیت خود بر محیط، از زبان بدن قلمروخواهی استفاده میکند. میبایست هنگام نشستن، جاي زیادي را اشغال کنید البته برروي کاناپه ولو نشوید ولی دستانتان را از هم دور نگه دارید. کف دستتان را روي میز مذاکره قراربدهید گویی مکان متعلق به شماست.

قلمرو خواهی کیفیت مهم دیگری برای افزایش کاریزماست. رهبر کاریزماتیک در تلاش برای نمایش تسلط و مالکیت خود بر محیط، از زبان بدن قلمروخواهی استفاده می‌کند. می‌بایست هنگام نشستن، جای زیادی را اشغال کنید البته برروی کاناپه ولو نشوید ولی دستانتان را از هم دور نگه دارید. کف دستتان را روی میز مذاکره قرار بدهید گویی مکان متعلق به شماست. اگر مذاکره در مکان شما روی می دهد بسیار خونسرد قوانین خودتان را به دیگران تحمیل کنید مثلا بگویید باید کفش‌شان را در بیاورند.

افراد کاریزماتیک و آنهایی که با رهبري دیگران به دنبال تحقق اهداف خود هستند همیشه استانداردهاي بالایی را رعایت می‌کنند. به عنوان مثال جایی که به همراه همکارتان و یا مشتري حضور دارید هر غذایی را نخورید و هر لباسی را نپوشید. رفتارها را بدون درگیر کردن شخصیت افراد قضاوت کنید اما در برابر قضاوت دیگران بی‌تفاوت باشید. رهبر کاریزماتیک هرگز تلاش نمی‌کند خودش را در چارچوب خواسته‌هاي دیگران محدود کند. 

 

حفظ کاریزمای ذاتی

تقریبا هر فردی تاحدودی از کاریزمای ذاتی برخوردار است. پیش از آنکه بخواهید با استفاده از تکنیک افزایش کاریزما و تمرین‌های مقدماتی به افزایش بپردازید می‌بایست از کاهش آن پیشگیری نمایید. از جمله عواملی که کاریزماي ذاتی را در شخصیت افراد تضعیف می‌کند این است که کلام خود را با جملاتی مانند “ببخشید مزاحم شدم”، “ببخشید وقتتان را گرفتم” و “ببخشید مصدع اوقات می‌شوم” آغاز کنیم. خیلی وقت‌ها به جاي “قابلی نداشت” کافی است بگویید “کاري است که از دستم برمی‌آمد” و یا “ارزش دوستی ما بیشتر از این چیزهاست” نباید ارزش کاري که انجام می‌دهید پایین بیاورید.

محصول ویدیویی اصول و فنون مذاکره به روش چرچیل‌ترین ایرانی را ببینید.

هدفمندي و تفکر استراتژیک به معناي پیش‌بینی حرکت‌هاي بعدي بازیگران در عرصه تجارت و زندگی اهمیتی اساسی دارد. کاریزما بدون هدفمندي و برنامه‌ریزي جهت تحقق اهداف هرگز به رهبري تبدیل نمی‌شود. فرد کاریزماتیک همواره چند گام جلوتر را میبیند و گام‌هاي بعدي خود را تا تحقق اهدافش برنامه‌ریزي میکند. هدفمندی و تفکر استراتژیک به معنای پیش‌بینی حرکت‌های بعدی بازیگران در عرصه تجارت و زندگی اهمیتی اساسی دارد.

کاریزما بدون هدفمندی و برنامه‌ریزی جهت تحقق اهداف هرگز به رهبری تبدیل نمی‌شود. فرد کاریزماتیک همواره چند گام جلوتر را می‌بیند و گام‌های بعدی خود را تا تحقق اهدافش برنامه‌ریزی می‌کند. اهمیت تفکر استراتژیک در رهبر کاریزماتیک را در ویدئویی دیگر بررسی می‌کنیم برای اینکه این ویدئو را از دست ندهید در خبرنامه مستر کاریزما ثبت نام کنید و مطالب را در ایمیل خود دریافت کنید. همچنین می‌توانید از طریق شبکه های اجتماعی مستر کاریزما را دنبال کنید.

 

جمع‌بندی

به دلایل متنوعی پرورش ویژگی‌های کاریزماتیک در شخصیت کار ساده‌ای نیست مهمترین موضوع هم تربیت و آموزش است. به عنوان مثال خود‌محوری به عنوان یک ویژگی که باید در فرد کاریزماتیک وجود داشته باشد هرگز در دوران تحصیل و رشد افراد گرامی داشته نمی‌شود. فرد کاریزماتیک خودش را مهم می‌بیند و دیگران را به مهم دیدن خود ترغیب می‌کند. خودمحوري یعنی اهمیت دادن به  EGO و «من» نزد خودمان. اولویت دادن به خواسته و مطلوب و اقتدار در دنبال کردن آنچه می‌خواهیم. البته خودمحوري با خودپسندي متفاوت است. آنهایی که در مذاکره و کسب‌وکار ضعیف عمل می‌کنند قربانی تربیتی هستند که به ایشان می‌آموزد خواسته خود را نادیده بگیرند.

اکنون باید با هم مرور کنیم: ویژگی‌های سازنده شخصیت کاریزماتیک: اعتماد به نفس، تسلط بر خود، اقتدار، خودمحوری، بازی نکردن نقش قربانی، خونسردی، اجتناب از عذرخواهی بی‌مورد، رعایت استاندارد بالا، قلمروخواهی، تقدم ارزش‌ها. حالا تمرین: فهرستی از 5 کیفیتی که می‌خواهید در خود پرورش دهید بنویسید و سه‌تای آن را که همین امروز می‌توانید کار را بر آن شروع کنید انتخاب کنید. مثلا: خونسردی؛ پیش از هر واکنشی نفس عمیق بکشید، لبخند بزنید، از کوره در نروید (همانجا در کوره بمانید)، ظاهرتان را حفظ کنید، پیش از هر واکنشی تا شماره 3 در دلتان بشمارید!

دیدگاهتان را بنویسید