فروشنده کاریزماتیک، علاوه بر مهارت فروش، بر ارتباط کاریزماتیک هم مسلط است و به رهبری ذهن مشتری می‌پردازد. در این مقالات، الگوی کاربردی مذاکره فروش در بازار بومی را معرفی می‌کنیم.

روانشناسی مدیریت فروش و رهبری ذهن + فیلم

چهار الگوی اصلی در روانشناسی مدیریت فروش و رهبری ذهن آشنایی و تسلط بر اصول روانشناسی مدیریت فروش و ترغیب با هدف رهبری ذهن برای موقعیت رهبری سازمانی و کارآفرینی،…

0 دیدگاه

چگونه می‌توانیم فروشنده کاریزماتیک باشیم؟

ویژگی‌های فروشنده کاریزماتیک چیست؟ در این مقاله از سری مقالات مستر کاریزما به بحث پرورش کیفیت فروشنده کاریزماتیک می‌پردازیم. همانطور که مفهوم کاریزما را در مقاله رهبری کاریزماتیک توضیح داده‌ایم،…

0 دیدگاه