کاریزما صفتی است که در ارتباط با دیگران به آنها نسبت می‌دهیم. افراد کاریزماتیک استاد علم ارتباط میان فردی و ارتباط اجتماعی‌اند. بنابراین زبان بدن که نقش تکمیل کننده کلام را در رهبری ذهن دیگران دارد در آموزش کاریزما اهمیتی اساسی داشته و موزع مقالات و مطالب اموزش زبان بدن کاریزما در این وب‌سایت است.

دانلود کتابچه تمرین پرورش زبان بدن کاریزما در ارتباط کاریزماتیک
زبان بدن کاریزما

دانلود کتابچه تمرین پرورش زبان بدن کاریزما در ارتباط کاریزماتیک

چگونه زبان بدن کاریزما را بیاموزیم؟ پیش از هر مطلبی، مبحث زبان بدن کاریزما را با سه تمرین و تست خودشناسی در مورد زبان بدن خودتان آغاز می‌کنیم. در ادامه…

3 دیدگاه